• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

 
news img

Aktuálne informácie: oblastné kolo detí do 10 rokov - konečné výsledky, postupujúci do regionálneho kola...
Postupujúce družstvá musia nanovo spracovať súpisky najnenskôr do 14. 8. 2022.

neuhradené pokuty

  

SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV
rozpis

OBLASTNÉ KOLO 11. - 13. 6. 2022

Postup do reg. kola: Z oblastného do regionálneho kola postupujú dve najlepšie družstvá z každej skupiny.
Ak sa z jedného subjektu umiestnia na postupových miestach viac ako 2 družstvá, o ďalších postupujúcich  sa rozhodne na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste, prípadne aj nižších miestach, v tabuľkách príslušného regiónu. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov a nakoniec hier. Ak je v rámci jedného regiónu nevyrovnaný počet družstiev v skupinách, pred porovnávaním bude družstvám, ktoré sú v skupine s vyšším počtom družstiev, odčítané stretnutie s posledným družstvom v tabuľke. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, poradie určí žrebom STZ.
DC Stred a FC Východ: Keďže sa z TK Žilina umiestnili 3 družstvá na postupových miestach a z TK Mladosť Košice 4 družstvá (postúpiť môžu iba 2), ďalším postupujúcim v DC Stred je TK Sparta Považská Bystrica  a v FC Východ MŠK Poprad - Tatry a 1. TC Humenné A (v zmysle vyššie uvedeného).
 

  rozdelenie a výsledky súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Východ DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:                       

Bratislava 
CHLAPCI - TC Stupava

Počet a adresa dvorcov: 7 - Nová 64, Stupava
Riaditeľ: Martin Búlik
Vrchný rozhodca: František Nemčovič
Zástupca vrchného rozhodcu: Peter Grič
Zdravotník: Jana Pavličková
Kontaktná osoba: Martin Búlik, 0911 558 680, tcstupava@gmail.com

DIEVČATÁ - Play Tennis Malinovo
Počet a adresa dvorcov: 6 - Elfo club, Družstevná 396, Malinovo
Riaditeľ: Patrik Valo
Vrchný rozhodca: Radovan Paluš
Zástupca vrchného rozhodcu: Patrik Valo
Zdravotník: Mária Hubinská
Kontaktná osoba: Patrik Valo, 0918 542 116, patrikvalo8@gmail.com

Západ
CHLAPCI - TK Ratufa Levice

Počet a adresa dvorcov: 8 - Turecký rad 3/A, Levice
Riaditeľ: Juraj Brezovický
Vrchný rozhodca: Tomáš Krištof
Zástupca vrchného rozhodcu: Milan Mókuš
Zdravotník: Monika Záhorská
Kontaktná osoba: Tomáš Krištof, 0907 071 562, tkratufalevice@tstk.sk

DIEVČATÁ - TC Topoľčany
Počet a adresa dvorcov: 8 - Javorová 4640/1, Topoľčany
Riaditeľ: Milan Kyseľ
Vrchný rozhodca: Marcela Mokrá
Zástupca vrchného rozhodcu: Mirolav Dorčiak
Zdravotník: MUDr. Eva Majtánová
Kontaktná osoba: Marcela Mokrá, 0907 292 385, mmokra@pobox.sk

Stred
CHLAPCI - Lieskovský tenisový klub LTC

Počet a adresa dvorcov:
oblastné I., skupina A, oblastné II.: 4 - Hájik 405/17, Lieskovec
oblastné I., skupina B: 4 - areál Kúpele Sliač
Riaditeľ: Jana Tužinská
Vrchný rozhodca: Dagmar Regendová
Zástupca vrchného rozhodcu: Jana Tužinská
Zdravotník: Daniela Rajniaková
Kontaktná osoba: Jana Tužinská, 0905 892 677, jana.tuzinska@gmail.com

DIEVČATÁ - TK Baník Prievidza
Počet a adresa dvorcov: 9 - Olympionikov 8, Prievidza
Riaditeľ: Peter Kulich
Vrchný rozhodca: Karol Köberling
Zástupca vrchného rozhodcu: Ľudmila Kollárová
Zdravotník: Beata Baniarová
Kontaktná osoba: Peter Kulich, 0905 661 013, peter_kulich@email.cz

Východ
CHLAPCI - 1. TC Humenné

Počet a adresa dvorcov: 10 - Chemlonská 2, Humenné
Riaditeľ: Miroslav Zágora
Vrchný rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca vrchného rozhodcu: Peter Tokoš
Zdravotník: Laura Roháčová
Kontaktná osoba: Miroslav Zágor, 0905 608 536, 1tchumenne@gmail.com

DIEVČATÁ - TK 1901 Spišská Nová Ves
Počet a adresa dvorcov: 10 - Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Riaditeľ: Matúš Hadidom
Vrchný rozhodca: Martina Ogurčáková
Zástupca vrchného rozhodcu: Dušan Hrebík
Zdravotník: MUDr. Branislav Pencák
Kontaktná osoba: Dušan Hrebík, 0949 089 743, dusan.hrebik666@gmail.com

 

 

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

REGIONÁLNE KOLO  3. - 5. 9. 2022

 

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO 29. 9. - 2. 10. 2022

 


 

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

REGIONÁLNE KOLO  24. - 25. 9. 2022
Termín na zasielanie prihlášok je do 14. 8. 2022.
prihlasovací formulár do 8 rokov
zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov
Termín spracovania súpisiek cez systém eTenis je do 31. 8. 2022.

 

 

. . .

prihlasovací formulár do 10 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

 

 

 

 

Vložené: 13. 06. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2022.

16. 06. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2022

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

27. 10. 2021
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

20. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2021

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r.2021.

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde