• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Stanovy a predpisy

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy

 
news img

Nové predpisy

Dňa 22. 10. 2021 schválil Výkonný výbor STZ nové predpisy:
- Zmeny športovo-technických predpisov - platné od 23. 10. 2021
Upozorňujeme na čl. 9 SP, podľa ktorého od sezóny 2022 môžu deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná sezóna, štartovať aj  v kategórii ml. žiactva (týka sa súťaží jednotlivcov aj družstiev).

- Kritériá na pridelenie medzinárodných mládežníčkych podujatí STZ na rok 2022 - platné od 23. 10. 2021

Zoznam všetkých platných predpisov STZ nájdete v článku Stanovy a športovo-technické predpisy STZ.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.