• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Stanovy a predpisy

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy

 
news img

Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

Na základe hlasovanie VV STZ per rollam boli dňa 8. 11. 2020 schválené úpravy športovo-technických predpisov, s platnosťou od 9. 11. 2020. 
Jednotlivé poriadky zverejnené v článku sú aktualizované v zmysle schválených zmien.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.