• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Tenis do škôl

Navigácia » Hlavná stránka » Tenis do škôl

 
Hlavní obsah stránky

Chcete sa zapojiť do projektu  T e n i s   d o    š k ô l  ? Máte záujem získať viac informácii o projekte?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa projektu kontaktujte: rudolf.horvath@stz.sk.

Základné informácie o projekte:

Počet zapojených žiakov v roku 2017: 15 580

Počet základných škôl: 397

Počet zapojených žiakov 2008-2016: 102 500

Realizácia pilotného projektu prebiehala v roku 2008 na 22 školách z celého Slovenska.
Hlavné myšlienky projektu: - zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
                                            - motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
                                            - umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

Výsledky experimentu boli pozitívne, preto Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.

- Tenis do škôl (3 min)

- Tenis do škôl (10 min)

- Informačný leták

Pilotné školy projektu

Školy zapojené do projektu podľa regionov: BA, TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE

Vypracované hodiny telesnej výchovy so zameraním na Tenis:

- Metodický materiál: 1. vyučovacia hodina 
                                  2. vyučovacia hodina 
                                  3. vyučovacia hodina 
                                  4. vyučovacia hodina 
                                  5. vyučovacia hodina 
                                  6. vyučovacia hodina 
                                  7. vyučovacia hodina 
                                  8. vyučovacia hodina 
                                  9. vyučovacia hodina 
                                  10. vyučovacia hodina

- Metodický materiál 2. diel: 1. vyučovacia hodina
                                             2. vyučovacia hodina
                                             3. vyučovacia hodina
                                             4. vyučovacia hodina
                                             5. vyučovacia hodina
                                             6. vyučovacia hodina
                                             7. vyučovacia hodina
                                             8. vyučovacia hodina
                                             9. vyučovacia hodina
                                             10. vyučovacia hodina

Súvisiace projekty:

- Dajte deti na tenis  

- Detský Davis Cup a Fed Cup  (3 min)