• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Stredoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 4/2022 
               


                                                          

 
SsTZ

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2022

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2022: rozpis mládež a dospelí, organizačné výbory


                                                                          
                                                                          

 
SsTZ

Konferencia Stredoslovenského tenisového zväzu 2022

Konferencia zástupcov klubov Stredoslovenského regiónu sa konala dňa 23. 3. 2022 o 16.30 hod. v Lieskovci.
Za členov VV SsTZ boli zvolení: Jana Tužinská, Matej Stanko, Michal Varmus, Anton Blaško, Karol Köberling.
Predsedom SsTZ sa stal Michal Varmus.
Do Rady STZ za SsTZ boli zvolení: Matej Stanko, Tomáš Longauer, Jana Tužinská, Michal, Varmus, Dagmar Regendová, Karol Köberling, Anton Blaško, Radovan Sloboda

Náhradníci do Rady STZ: Peter Beňadik ml., Kinga Križan, Oldřich Drahovzal, Michal Ďurovec

PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti 2021, Návrhy kandidátov, Správa mandátovej skomisie, Správa volebnej komisie, Rozpočet na r. 2022Správa kontrolóraZápisPrezenčná listina

 
SsTZ

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
SsTZ

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  Spravodaj č. 1/2022