• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Súťaže

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže

 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

Aktuálne informácie: Termín uzávierky prihlášok do regionálneho kola súťaže detí do 8 rokov je 16. 8. 2020.

zoznam prihlásených družstiev

05. 08. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe). Kódex vstúpil do platnosti prvýkrát v júli 2004. Následne sa trikrát upravoval, prvýkrát s účinnosťou 1. januára 2009, druhýkrát s účinnosťou 1. januára 2015 a tretíkrát s účinnosťou 1. apríla 2018. Revidovaný Svetový antidopingový kódex 2021 je účinný od 1. januára 2021.

- Kódex 2021 SK
- Code 2021 EN

 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2020

Aktuálne informácie: rozpis...

 

 
news img

Extraliga 2020

Aktuálne informácie: konečné výsledky...

12. 06. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Súťaže povolené

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR je od stredy 3. 6. 2020 oficiálne povolené organizovať športové súťažné podujatia.

Odporúčame usporiadateľom turnaje žrebovať vopred s riadnym zverejnením termínov a časov jednotlivých zápasov. Taktiež vyzývame všetkých hráčov vrátane ich sprievodu, aby sa zbytočne nezdržiavali počas podujatí v areáloch mimo svojich zápasov.

02. 06. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Výživové doplnky - iónové nápoje

Slovenská antidopingová agentúra pripravila leták na tému výživové doplnky.

Ďalším jej krokom v oblasti výživových doplnkov bude postupná príprava článkov o jednotlivých skupinách doplnkov. Tentokrát sú to iónové nápoje.

- iónové nápoje,
- proteíny,
- kĺbová výživa,
- vitamíny,
- minerály
 

 
news img

Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

Slovenský tenisový zväz vydáva nasledovné usmernenia k súťažiam STZ, platné od 1. 6. 2020 (podmienené rozhodnutiami vlády SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika o možnosti organizovať športové podujatia):

12. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

24. 04. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Dopingové kontroly počas koronavírusu

Rok 2020 je pre nás všetkých mimoriadne náročný. Zrušené šampionáty, presunuté turnaje, vrátane olympijských a paralympijských hier, sú však v tejto situácii najbezpečnejším riešením. A to aj napriek tomu, že ide o mimoriadny zásah do prípravy športovcov.  
Rok 2020 však bude aj plný zmien, ktoré nás čakajú po prijatí nového Kódexu Svetovej antidopingovej agentúry. Pre športovcov znamená viac práv, pre nás viacero noviniek, ktoré by sme mali počas tohto roka zaviesť. Aj o nich sa dočítate v tomto newsletteri

 
news img

Turnaje plážový tenis 2020

Turnajov v plážovom tenise, organizovaných pod hlavičkou STZ, sa môžu zúčastniť iba hráči prihlásení na turnaj cez www.zasportujsiopen.sk a registrovaní v STZ (viac informácií). Absolvované turnaje bude STZ hráčom zapisovať aj s dosiahnutými bodmi do karty hráča v eTenise, z čoho sa po odohraní sezóny vytvorí oficiálny rebríček, ktorý bude slúžiť pre nasadzovanie v nasledujúcej sezóne.

 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 10. 8. 2020 a MSR seniorov do 20. 8. 2020) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

02. 03. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Súpisky

Upozorňujeme, že v regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov.

viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde