• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

 

Letné regionálne majstrovstvá BTZ 2022: rozpis mládež a dospelírozpis detí

* * *  ARCHÍV * * *

2022

Halové majstrovstvá BTZ v sezóne 2022 boli z dôvodu pandémie COVID-19 zrušené.

2021

Vyhodnotenie letných MR 2021
Vyhodnotenie halových MR 2021

2020 - Celkové poradie klubov v súťaži jednotlivcov na majstrovstvách BTZ (hala, leto)

Letné MR 2020:
Najúspešnejší hráči na LM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na LM BR 
Poradie klubov na LM BR    
Počet hráčov na HM BR z tenisových klubov     
Počet hráčov na LM BR podľa vekových kategórii 

Halové MR 2020:
- Najúspešnejší hráči na HM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na HM BR   
Počet hráčov na HM BR podľa vekových kategórií 

2019 - Celkové poradie klubov v súťaži jednotlivcov na majstrovstvách BTZ (hala, leto)

Letné MR 2019:
Najúspešnejší hráči na LM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na LM BR 
Poradie klubov na LM BR         
Počet hráčov na LM BR podľa vekových kategórii 

Halové MR 2019:
Najúspešnejší hráči na HM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na HM BR 
Poradie klubov na HM BR         
Počet hráčov na HM BR z tenisových klubov
Počet hráčov na HM BR podľa vekových kategórií   

Letné MR 2018:
Najúspešnejší hráči na LM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na LM BR 
Najúspešnejšie kluby na LM BR         
Počet hráčov na LM BR z tenisových klubov
Počet hráčov na LM BR podľa vekových kategórii 

Halové MR 2018:
Najúspešnejší hráči na HM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na HM BR 
Najúspešnejšie kluby na HM BR         
Počet hráčov na HM BR z tenisových klubov
Počet hráčov na HM BR podľa vekových kategórii         

Letné MR 2017
Najúspešnejší hráči na LM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na LM BR 
Najúspešnejšie kluby na LM BR         
Počet hráčov na LM BR z tenisových klubov
Počet hráčov na LM BR podľa vekových kategórii 

Halové MR 2017
Najúspešnejší hráči na HM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na HM BR 
Najúspešnejšie kluby na HM BR         
Počet hráčov na HM BR z tenisových klubov
Počet hráčov na HM BR podľa vekových kategórii 

Letné MR 2016
Najúspešnejší hráči na letných M BR
Najúspešiejšie kluby na letných M BR
Počet hráčov na letných M BR z tenisových klubov
Počet hráčov na letných M BR podľa vekových kategórii

Halové MR 2016  
Najúspešnejší hráči na HM BR
Dosiahnuté výsledky klubov na HM BR
Najúspešnejšie kluby na HM BR      
Počet hráčov na HM BR z tenisových klubov
Počet hráčov na HM BR podľa vekových kategórii 

 

 

Vložené: 26. 08. 2022       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Prihlásené družstvá pre sezónu 2022

Muži:     rozpis, žreb+termín 
Mládež: rozpis, žreb+termín 
Deti:      rozpis, žreb+termín 
Seniori: rozpis, žreb+termín 

Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 16.3.2022 o 17,00 h v NTC Bratislava. Novozvoleným predsedom BTZ sa stal Peter Miklušičák.
Za členov VV BTZ boli zvolení: E. Csarnakovics, Peter Grič, František Babej, Jozef Šramka, Kamil Gróf
Do Rady STZ za BTZ boli zvolení: Filip Kratochvíla, Štefan Pjontek, Michal Vavro, Veronika Gróf Mikovíniová, Lucia Šramková, Michal Ulický, Marek Budoš, Chantal Škamlová.
Náhradníci: Mária Kolimárová, František Horváth, Miloš Mečíř, Ľubomír Kurhajec