• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Regióny

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny

 
Hlavní obsah stránky

 BRATISLAVSKÝ tenisový zväz (BTZ)   - predsedníctvo

Sekretár: Doc. Ing. Michal Nemec, CSc.
michal.nemec@stz.sk  
 
Sídlo: Príkopova 6, 831 03 Bratislava
miestnosť: č. A/181
tel./fax.: 02/492 09 876
mobil: 0903 20 76 42
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 11485920/ 0900
IBAN: SK0809000000000011485920         BIC (SWIFT): GIBASKBX

Úradné hodiny
pondelok: 9,00 - 13,00 hod.
streda a piatok: 9,00 - 12,00 hod.
oficiálna stránka BTZ 

ZÁPADOSLOVENSKÝ tenisový zväz (ZsTZ) - predsedníctvo 

Sekretár: Ing. Emil Vrábel 
zapadotenis@stonline.sk

Sídlo: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2
Listový kontakt: E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
tel.: 033/774 2675 , fax.: 033/76 26 628
mobil: 0917 97 63 49
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 48281630/ 0900
IBAN: SK2309000000000048281630

Úradné hodiny
utorok, štvrtok: 17,00 - 19,00 hod.
sobota: 10,00 - 12,00 hod
oficiálna stránka ZsTZ 

STREDOSLOVENSKÝ tenisový zväz (SsTZ) - predsedníctvo 

 Sekretárka: Dagmar Regendová
stredotenis@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
Listový kontakt: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048/41 42 307
mobil: 0905 91 81 01
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0050195205/0900
IBAN: SK6309000000000050195205

Úradné hodiny
pondelok - piatok: 9,00 - 14,00 hod. 
oficiálna stránka SsTZ 

VÝCHODOSLOVENSKÝ tenisový zväz (VsTZ) - predsedníctvo 

 Sekretár: Tomáš Záborský 
 vychodotenis@stz.sk   

 Sídlo: Vodárenská 15, 041 01 Košice
 tel. fax: 055/63 34 939, tel. byt: 055/62 23 471
 mobil: 0905 49 80 81
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. , číslo účtu: 0082139566/0900
IBAN : SK2909000000000082139566

Úradné hodiny
pondelok - piatok: 16,00 - 18,00 hod.
oficiálna stránka VsTZ 

 
 
 
news img

Súťaž družstiev VsTZ 2020

Aktuálne informácie: žreb, rozpisy, súpisky...

Rozpis: mládež a dospelí, deti do 8 rokov, deti do 10 rokov 

Termín uzávierky súpisiek31. 3. 2020, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

 

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie: žreb, rozpisy, termíny, súpisky

Rozpis: mládež, dospelí

Termíny: mládež, dospelí

Termín uzávierky súpisiek31. 3. 2020, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

 
news img

Školenie kapitánov ZRUŠENÉ

Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu VsTZ ruší školenie kapitánov družstiev, ktoré sa malo konať 21. 3. 2020 v Košiciach.

Tie družstvá, ktoré nebudú mať k 31. marcu úplnú súpisku kvôli chýbajúcemu kapitánovi, nebudú sankcionované. Po skončení mimoriadnych opatrení bude vypísaný náhradný termín školenia a po jeho absolvovaní si budú musieť družstvá bezodkladne dopísať kapitánov na svoje súpisky.

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2020

 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne:  ​zápis č.4/2019

                                                          

 
SsTZ

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2020

Halové regionálne majstrovstvá SsTZ 2020:   rozpis mládež a dospelí, organizačné výbory