• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Spravodaj VsTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Východoslovenský ten. zväz » Spravodaj VsTZ

 
 
news img

Súťaž družstiev VsTZ 2020

Aktuálne informácie: žreb, rozpisy, súpisky...

Rozpis: mládež a dospelí, deti do 8 rokov, deti do 10 rokov 

Termín uzávierky súpisiek31. 3. 2020, t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

 

 
news img

Školenie kapitánov ZRUŠENÉ

Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu VsTZ ruší školenie kapitánov družstiev, ktoré sa malo konať 21. 3. 2020 v Košiciach.

Tie družstvá, ktoré nebudú mať k 31. marcu úplnú súpisku kvôli chýbajúcemu kapitánovi, nebudú sankcionované. Po skončení mimoriadnych opatrení bude vypísaný náhradný termín školenia a po jeho absolvovaní si budú musieť družstvá bezodkladne dopísať kapitánov na svoje súpisky.

 
VsTZ

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
VsTZ

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie a nominácie VsTZ

Predsedníctvo VsTZ zverejňuje záväzný postup pri akceptácii hráčov na turnaje triedy C a D a nominácie VsTZ na MSR. Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov VsTZ. Nedodržanie akceptácie VV VsTZ bude posudzovať ako disciplinárny priestupok, zo strany TK.