• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

 
news img

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

PREDSEDNÍCTVO SsTZ:

Predseda: doc.Ing.Michal Varmus, PhD.

Členovia:  Ing. Jana Tužinská, Mgr. Matej Stanko, Ing. Anton Blaško, Ing. Karol Kőberling

Disciplinárna komisia:  Mgr. Matej Stanko (predseda), Tomáš Longauer

Orgán na riešenie sporov:  Ing. Jana Tužinská (predseda), Ing. Zuzana Perháčová, PhD. (podpredseda)

Sekretár SsTZ: Dagmar Regendová, kontakt

Kontrolór SsTZ: Ing. Andrej Jakál

Zástupcovia zo SsTZ v orgánoch STZ:   VV STZ 
                                                                     Rada STZ
                                                                     Kontrolór STZ

- Stanovy Stredoslovenského tenisového zväzu + Dodatok 01/2018  

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj SsTZ) 

- Adresár klubov (aj SsTZ)  

Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2018-2022

Informácie zo zasadnutí VV SsTZ
- Prehľad zápisov zo zasadnutí VV SsTZ

Informácie z Konferencií SsTZ
23. 3. 2022 - PozvánkaKandidáti, Rokovací p.,  Volebný p.Správa kontr.Správa MK, Správa VK, Rozp. 2022, Zápis, Prez. listina
6. 10. 2021 - PozvánkaRokovací poriadokSpráva kontrolóraSpráva MKZápis + uzneseniePrezenčná listina
13. 3. 2019 - Pozvánka,  Rokovací poriadokVolebný poriadokSpráva MK,  Správa VKRozpocet 2019ZápisPrezenčná listina
24. 3. 2018 - Pozvánka + PrílohaKandidátiRokovací p.Volebný p.Správa kontr.Rozpocet 2018Per rollamZápisPrez. listina
11. 3. 2017 - Pozvánka, Správa revízoraRozpočet 2017Zápis, Prezenčná listina
19. 3. 2016 - Správa revízoraRozpočet 2016, Zápis , prezenčná listina str.1, str.2, str.3
21. 3. 2015 - Zápis + uznesenie 
11. 10. 2014 - Zápis + uznesenie
23. 3. 2013 - Uznesenie 

Správy o činnosti SsTZ
Správa o činnosti SsTZ za rok 2021
Správa o činnosti SsTZ za rok 2020
Správa o činnosti SsTZ za rok 2019
Správa o činnosti SsTZ za rok 2018
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2017   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2016   
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 
Správa o činnosti SsTZ za rok 2014
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2013
- Správa o činnosti SsTZ za rok 2012
Správa o činnosti SsTZ za rok 2011
Správa o činnosti Vv SsTZ za rok 2011 - 2014
Správa o činnosti VV SsTZ za rok 2011

 

Vložené: 05. 04. 2023       Kategória: Stredoslovenský tenisový zväz
 
news img

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  Spravodaj č. 2/2023

 
news img

Súťaž družstiev SsTZ

Dňa 15. 9. 2023 sa uskutočnia finálové turnaje družstiev SsTZ detí do 10 a do 8 rokov. Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na finálovom turnaji, potvrdia svoju účasť e-mailom na: stredotenis@stz.sk do 15. 8. 2023, info v rozpisoch turnaja: finále deti do 10 rokov, finále deti do 8 rokov.
 

Konečné poradie družstievUdelené pokuty 2023

Rozpisy: mládež a muži, deti do 10 rokov, deti do 8 rokov, seniori

 
news img

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2023

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2023: rozpis mládež a dospelídeti do 10 rokovorganizačné výbory


                                                                          
                                                                          

 
news img

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 2/2023