• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

 
news img

V tomto článku upozorňujeme na zmeny v športovo-technických predpisoch a predkladáme aktuálne tlačivá k turnajom.

Zmeny a úpravy športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 22. 10. 2021.
 
Spracovaniu akceptácie a žrebovania:
Hráčov, ktorí sa odhlásili po vyžrebovaní turnaja, resp. sa nedostavili bez odhlásenia, je potrebné v akceptácii odhlásiť a v prípade, že už nie sú náhradníci, treba ich nahradiť hráčmi „odhlásený 1 (2, 3) po vyžrebovaní“. Je to dôležité z toho dôvodu, že v zmysle zákona o športe je aktívnym športovcom ten športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný. V zmysle tohto kritéria sa  vypočítava pre kluby finančný príspevok. Pokiaľ ostane odhlásený hráč v pavúku, systém to vyhodnotí ako účasť na podujatí, čo je zavádzajúce. Preto Vás prosíme, aby ste pri turnajoch spracovávaných cez eTenis postupovali podľa Manuálu pre spracovanie turnajov jednotlivcov (časť 3. Žrebovanie  - odhlášky pri halových turnajoch po vyžrebovaní),
Všetky dôležité manuály ako aj doplňujúce VIDEOMANUÁLY sú zverejnené v sekcii Súťaže, v článku Ide nám o lepší tenis.
NEPREHLIADNITE: Pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred  

ZASTAVENÁ ČINNOSŤ:
Zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť
Hráč so zastavenou činnosťou má v eTenise meno zvýraznené červenou farbou a za menom otáznik (po rozkliknutí otáznika je uvedený termín zákazu činnosti). Takýto hráč nemôže byť zaradený do akceptácie turnaja.

DOKUMENTÁCIA k turnajom:
Podklady z turnajov detí, mládeže a dospelých zasielajte na adresu petra.segedova@stz.sk  
turnaj_etenis.xls  - obsahuje tlačivá ktoré treba vyplniť ak spracujete turnaj systémom eTenis (rozpis, správa, príloha). Pre kategóriu detí sú vytvorené samostané tlačivá!
deti.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom DETÍ 
seniori.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom seniorov
plážový tenis.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom v PLÁŽOVOM tenise
(podklady k turnajom seniorov a plážovému tenisu zasielajte na adresu zdena.suhajova@stz.sk)
Časový harmonogram.xls - obsahuje formuláre na spracovanie časového harmonogramu a poradia zápasov, použiteľné pre všetky turnaje

Rozpis k turnaju treba zaslať najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na STZ (kópiu na príslušný RTZ).
Správu + obe prílohy z turnaja spracováva vrchný rozhodca a usporiadateľ je povinný ich spolu s ostatnými podkladmi zaslať na STZ do 48 hodín po skončení turnaja. 

Podklady zaslané elektronickou poštou netreba už zasielať obyčajnou poštou.

STÁLA RUBRIKA: "Ide nám o lepší tenis"
V tejto rubrike prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.

 

Vložené: 19. 10. 2018       Kategória: Súťaže info
 
news img

Súťaže STZ a klubová činnosť

Aktualizované 25. 11. 2021

Slovenský tenisový zväz vydáva v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou nasledovné informácie týkajúce sa tréningovej a súťažnej činnosti na nasledovné obdobie:

25. 11. 2021
Súťaže info Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí) v sezóne 2022 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

22. 09. 2021
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Ide nám o lepší tenis

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

27. 11. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Formulár k rubrike: Ide nám o lepší tenis

Neviete si rady? Chcete nám zaslať otázku ohľadom výkladu pravidiel, predpisov alebo čohokoľvek ohľadom tenisu?

01. 11. 2012
Súťaže info Více zde