• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2022

 
news img

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

TURNAJE detí do 10 rokov (roč. 2012 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE detí do 8 rokov (roč. 2014 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ 

TURNAJE ml. žiactva:  
Deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v roku 2022 (ročník 2012), môžu štartovať aj v kategórii ml. žiactva.
CHLAPCI     DIEVČATÁ

 

​Súťaží sa môžu zúčastniť iba registrovaní hráči. Od neprihlásených hráčov cez systém eTenis môže usporiadateľ požadovať vyšší vklad o 5,- EUR.

Registračný poplatok DETÍ na 1 sezónu (t. j. do 31. 10.) je 5,- EUR. Hráč sa môže jednorazovo zaregistrovať aj na celé obdobie jeho pôsobenia v súťaží detí, t. j. počet sezón registrácie závisí od toho, v ktorom roku hráč dovŕši 10 rokov.

PRÍKLADY:
Ročník narodenia 2012
- dovŕši 10 rokov v roku 2022, t. j. v sezóne 2022 bude ešte stále hrať v kategórii DETI, takže môže požiadať o registráciu len na 1 sezónu (do 31. 10. 2022), v takom prípade zaplatí 5,- EUR.

Ročník narodenia 2013
- dovŕši 10 rokov v roku 2023, t. j. môže požiadať o registráciu až na 2 sezóny (do 31. 10. 2023), v takom prípade zaplatí 10,- EUR.

Ročník narodenia 2014
- dovŕši 10 rokov v roku 2024, t. j. môže požiadať o registráciu až na 3 sezóny (do 31. 10. 2024), v takom prípade zaplatí 15,- EUR.

PRVÁ registrácia - viac informácií

OBNOVA registrácie - viac informácií 

 

Vložené: 27. 10. 2021       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2022.

16. 06. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Aktuálne informácie: oblastné kolo detí do 10 rokov - konečné výsledky, postupujúci do regionálneho kola...
Postupujúce družstvá musia nanovo spracovať súpisky najnenskôr do 14. 8. 2022.

13. 06. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

20. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2021

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r.2021.

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde